Διοικητικό Δίκαιο

Η λειτουργία των επιχειρήσεων κάθε μορφής περνά απαραιτήτως μέσα από τις εκάστοτε Διοικητικές Αρχές. Η εταιρεία μας σας παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από την δυναμική σχέση κρατικής διοίκησης και επιχείρησης.

Ενδεικτικές νομικές υπηρεσίες:

  • Έκδοση διοικητικών αδειών κάθε μορφής
  • Επίλυση περίπλοκων ζητημάτων διοικητικής φύσης
  • Σύνταξη γνωμοδοτήσεων
  • Εκτίμηση της ευδοκίμησης επίλυσης της διαφοράς σε διοικητικό επίπεδο
  • Σύνταξη και κατάθεση Διοικητικών & Ενδικοφανών Προσφυγών, δικογράφων στα Διοικητικά Δικαστήρια όλων των βαθμίδων
  • Εκπροσώπηση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου