Ακίνητα

Η αγορά των ακινήτων αποτελεί διαχρονικά βασικό πυλώνα της Ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας. Το γραφείο μας παρέχει πλήρη νομική κάλυψη σε όσους -ημεδαπούς ή αλλοδαπούς- επιθυμούν να επενδύσουν στην ακίνητη περιουσία, είτε αποκτώντας νέα περιουσιακά στοιχεία, είτε αξιοποιώντας την ήδη υπάρχουσα περιουσία τους.

Ειδικότερα:

α) Πώληση και αγορά ακίνητης περιουσίας: Συμμετέχουμε ενεργά στη διαπραγμάτευση για τους όρους της αγοραπωλησίας και αναλαμβάνουμε το κλείσιμο της καλύτερης δυνατής συμφωνίας για τους εντολείς/πελάτες μας. Προβαίνουμε σε κάθε απαραίτητο νομικό έλεγχο και νομική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της συναλλαγής προσφέροντας σας τις απαραίτητες συμβουλές για την προστασία των συμφερόντων σας. Δεν αρκούμαστε στον απαραίτητο νομικό έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας και των προς υπογραφή συμβολαιογραφικών τίτλων, αλλά σας παρέχουμε ευρύ φάσμα νομικών, φορολογικών και διαπραγματευτικών συμβουλών με σκοπό τον καλύτερο δυνατό για εσάς αποτέλεσμα.

β) Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας: Έχοντας χτίσει σταθερές συνεργασίες με ειδικούς επιστήμονες και επαγγελματίες (μηχανικούς, λογιστές, μεσίτες ακινήτων, γραφεία διαχείρισης και προώθησης ακινήτων κλπ.), σας παρέχουμε εξειδικευμένες συμβουλές και λύσεις αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας σας με σκοπό τη μεγιστοποίηση των εσόδων σας από αυτή, καλύπτοντας κάθε σας βήμα και εγχείρημα με τις πλέον ενημερωμένες και εξατομικευμένες νομικές και φορολογικές συμβουλές.

Ενδεικτικές νομικές υπηρεσίες:

  • Διενέργεια ελέγχων τίτλων ιδιοκτησίας στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο και Υποθηκοφυλακείο
  • Σύνταξη, νομική υποστήριξη και διαπραγμάτευση για τους όρους και την υπογραφή προσυμφώνου αγοραπωλησίας
  • Εκπροσώπηση, νομική υποστήριξη και διαπραγμάτευση κατά την υπογραφή συμβολαίου αγοραπωλησίας
  • Καταχώρηση πράξεων μεταβολής ιδιοκτησιακού καθεστώτος στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο ή Υποθηκοφυλακείο
  • Παροχή νομικών συμβουλών και υπηρεσιών κατά τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας
  • Νομικός και Φορολογικός σχεδιασμός για την απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας
  • Παροχή νομικών συμβουλών και υπηρεσιών για εμπορικές και «βραχυχρόνιες» (Airbnb) μισθώσεις/υπομισθώσεις
  • Σύνταξη, υποβολή αιτήσεων διόρθωσης και ενστάσεων ενώπιον των αρμοδίων οργάνων του Κτηματολογίου και εκπροσώπηση κατά τη συζήτησή τους