Φαρμακευτικό Δίκαιο

Η συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά του φαρμάκου και της υγείας απαιτεί τα τελευταία χρόνια τη διαρκή νομική στήριξη της εκάστοτε φαρμακευτικής επιχείρησης, προκειμένου αυτή να συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία της.

  • Λήψη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείων και φαρμακαποθηκών
  • Αδειοδότηση και λειτουργία κληρονομικών φαρμακείων
  • Μεταβιβάσεις φαρμακείων (συστεγάσεις-αποσυστεγάσεις) και συναφή διοικητικά και φορολογικά θέματα
  • Πειθαρχικό Δίκαιο Φαρμακοποιών
  • Νομική υποστήριξη σε όλα τα ζητήματα που προκύπτουν με τον ΕΟΦ
  • Διοικητική και δικαστική αντιμετώπιση διοικητικών κυρώσεων και προστίμων κατά φαρμακοποιών και φαρμακαποθηκών από Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
  • Μισθωτικές συμβάσεις και μισθωτικές διαφορές φαρμακείων.