Τουριστικό Δίκαιο

Η τεχνογνωσία στο συγκεκριμένο αντικείμενο είναι αποκύημα της πολυετούς παρουσίας μας στο νησί της Ζακύνθου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου. Ο τουρισμός αποτελεί την βαριά βιομηχανία της Ελλάδας και η άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες αποτελεί διαχρονικά ένα από τα βασικότερα συστατικά της επιτυχημένης δραστηριότητας των τουριστικών επιχειρήσεων. Πέρα από τη διαχείριση των προβλημάτων και των κρίσεων κατά τη λειτουργία των τουριστικών μονάδων, κατέχουμε σημαντική εμπειρία και στην εκπόνηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με γνώμονα πάντα την ευελιξία, την ταχύτητα και το άμεσο όφελος των εντολέων μας.

 • Αγορά και πώληση ξενοδοχείων
 • Μίσθωση ξενοδοχείων
 • Συμβάσεις management τουριστικών μονάδων
 • Συγχώνευση, διάσπαση ξενοδοχειακών και εν γένει τουριστικών μονάδων
 • Σύμβασεις μερικής δέσμευσης (allotment) και ολικής δέσμευσης (commitment)
 • Διαπραγμάτευση με Tour Operators
 • Διαπραγμάτευση απαιτήσεων πελατών, αποζημιώσεις
 • Διεκδίκηση Απαιτήσεων ξενοδόχων, τουριστικών πρακτόρων
 • Εκμετάλλευση αιγιαλού & παραλίας από ξενοδοχείο ή τουριστική επιχείρηση
 • Εργατικά ζητήματα ξενοδοχοϋπαλλήλων
 • Σύνταξη κανονισμών λειτουργίας ξενοδοχειακών και εν γένει τουριστικών μονάδων