Προτεραιότητά μας
η κατανόηση της
επιχείρησής σας
Πρακτικές λύσεις που
προσφέρουν αξία στην επιχείρησή σας
Νομική υποστήριξη
προσαρμοσμένη
στους στόχους σας

Η φιλοσοφία μας

Δίνοντας προσοχή στις προτεραιότητές σας, παρέχουμε εξατομικευμένες συμβουλές, χτίζοντας βήμα – βήμα την υπόθεσή σας.Με τον τρόπο αυτό σφυρηλατούμε σταθερές και μακροχρόνιες σχέσεις και παράλληλα παράγουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Το όραμά μας

Όραμά μας είναι η αλλαγή του δικηγορικού τοπίου περνώντας από την κλασική δικολαβική δικηγορία στο πεδίο της σύγχρονης διαπραγμάτευσης. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε όλα τα σύγχρονα μέσα και εξαντλούμε τα περιθώρια εύρεσης εξωδικαστικής λύσης της υπόθεσής σας πριν σας προτείνουμε την προσφυγή στις δικαστικές αίθουσες.

Οι αρχές μας

Με ειλικρίνεια και εντιμότητα απέναντι σας θα σας βοηθήσουμε να πάρετε την καταλληλότερη για εσάς απόφαση. Στηριζόμενοι στον αμοιβαίο σεβασμό, την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση παράγουμε επιτυχημένα αποτελέσματα που διαρκούν στο χρόνο.

Η φιλοσοφία μας

Δίνοντας προσοχή στις προτεραιότητές σας, παρέχουμε εξατομικευμένες συμβουλές, χτίζοντας βήμα – βήμα την υπόθεσή σας. Με τον τρόπο αυτό σφυρηλατούμε σταθερές και μακροχρόνιες σχέσεις και παράλληλα παράγουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Το όραμά μας

Όραμά μας είναι η αλλαγή του δικηγορικού τοπίου περνώντας από την κλασική δικολαβική δικηγορία στο πεδίο της σύγχρονης διαπραγμάτευσης. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε όλα τα σύγχρονα μέσα και εξαντλούμε τα περιθώρια εύρεσης εξωδικαστικής λύσης της υπόθεσής σας πριν σας προτείνουμε την προσφυγή στις δικαστικές αίθουσες.

Οι αρχές μας

Με ειλικρίνεια και εντιμότητα απέναντι σας θα σας βοηθήσουμε να πάρετε την καταλληλότερη για εσάς απόφαση. Στηριζόμενοι στον αμοιβαίο σεβασμό, την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση παράγουμε επιτυχημένα αποτελέσματα που διαρκούν στο χρόνο.

Τομείς Εξειδίκευσης

Τομείς Εξειδίκευσης

Φορολογικό Δίκαιο

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό τοπίο σας παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες τόσο για την πρόληψη και την αποφυγή φορολογικών παγίδων, όσο και για την απόκρουση τυχόν φορολογικών προστίμων και ποινικών κυρώσεων.


Μάθετε περισσότερα ->

Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο

Καλούμαστε καθημερινά να αντιμετωπίσουμε ποικίλα ζητήματα του εταιρικού βίου, είτε αυτά αφορούν σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, είτε σε θέματα των σχέσεων της επιχείρησης με τρίτους (ιδιώτες, δημόσιο κλπ.).
Μάθετε περισσότερα ->

Διοικητικό Δίκαιο

Η λειτουργία των επιχειρήσεων κάθε μορφής περνά απαραιτήτως μέσα από τις εκάστοτε Διοικητικές Αρχές. Η εταιρεία μας σας παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν,Μάθετε περισσότερα ->

Ακίνητα

Η αγορά των ακινήτων αποτελεί διαχρονικά βασικό πυλώνα της Ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας. Το γραφείο μας παρέχει πλήρη νομική κάλυψη σε όσους - ημεδαπούς ή αλλοδαπούς - επιθυμούν να επενδύσουν στην ακίνητη περιουσία.Μάθετε περισσότερα ->

Τουριστικό Δίκαιο

Ο τουρισμός αποτελεί την βαριά βιομηχανία της χώρας και η άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες αποτελεί διαχρονικά ένα από τα βασικότερα συστατικά της επιτυχίας των τουριστικών επιχειρήσεων.Μάθετε περισσότερα ->

Επιχειρήσεις και Τράπεζες

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες των επιχειρήσεων βρίσκουν συχνά απαντήσεις στα τραπεζικά προϊόντα (δάνεια, επιταγές, κλπ.). Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να αντιμετωπίσει κάθε πιθανή εμπλοκή με τις συνεργαζόμενες τράπεζες.Μάθετε περισσότερα ->

Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών

Στο πεδίο της σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας με τους ολοένα αυξανόμενους ρυθμούς εξέλιξης είναι αναγκαία η υιοθέτηση αποτελεσματικών τρόπων εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών.Μάθετε περισσότερα ->

Φαρμακευτικό Δίκαιο

Η συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά του φαρμάκου και της υγείας απαιτεί τα τελευταία χρόνια την διαρκή νομική στήριξη της εκάστοτε φαρμακευτικής επιχείρησης προκειμένου αυτή να συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία της.Μάθετε περισσότερα ->

Τι λέτε για εμάς