Επιχειρήσεις και Τράπεζες

Η επιχειρηματικότητα και το τραπεζικό σύστημα είναι βαθιά συνδεδεμένα. Οι χρηματοδοτικές ανάγκες των επιχειρήσεων βρίσκουν συχνά απαντήσεις στα τραπεζικά προϊόντα δημιουργώντας σχέσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ των επιχειρήσεων και των τραπεζών. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να αντιμετωπίσει κάθε πιθανή εμπλοκή με τις συνεργαζόμενες τράπεζες προς το συμφέρον των εντολέων μας.

Ενδεικτικές νομικές υπηρεσίες:

  • Έλεγχος και κατάρτιση δανειακών συμβάσεων (επιχειρηματικών, στεγαστικών και καταναλωτικών)
  • Ρύθμιση / αναδιάρθρωση μη εξυπηρετούμενων δανείων (κόκκινα δάνεια)
  • Διαπραγμάτευση και δικαστική εκπροσώπηση στο πλαίσιο αγωγών, ανακοπών και αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά διαταγής πληρωμής που προκύπτουν από στεγαστικά / καταναλωτικά δάνεια.